Personvernerklæring for Elektronisk Forpost Norge

Gyldig siden: 9 april 2019
Oppdatert: 22. Februar 2023

Elektronisk Forpost Norge ("oss", "vi", eller "vår") opererer tjenesten https://mailman.efn.no , under referert til som "tjenesten".

Denne siden beskriver vår policy angående innsamling og tilgjengeliggjøring av personlige data når du bruker vår tjeneste, og valgene du har gjort i forbindelse med disse dataene.

Vi bruker dine data for å tilby og forbedre tjenesten. Ved å bruke tjenesten samtykker du til innsamling og bruk av informasjon slik det er beskrevet i denne personvernerklæringen. Dersom ikke annet er definert i denne personvernerklæringen, så har begreper brukt her samme mening som de som er brukt i våre vilkår for bruk, tilgjengelige fra https://mailman.efn.no

Innsamling og bruk av informasjon

Vi samler inn epost-adresser som brukes til epost-lister.

Typer av data som samles inn

Personlige data Data

Som bruker av vår tjeneste samler vi kun inn epostadresser i tillegg kan du selv eksplisitt sette

Bruk av data

Elektronisk Forpost Norge bruker den innsamlede informasjon kun til utsendelse av epost og statistikk

Overføring av data

Din informasjon, inkludert persondata vil utelukkende bli oppbevart på datamaskiner under norsk jurisdiksjon

Dersom du oppholder deg utenfor Norge og velger å avgi informasjon til oss ber vi deg være oppmerksom på at vi vil overføre dissed dataene, inkludert personopplysninger til Norge og prosessere det der./p>

Ditt samtykke til denne personvernerklæringen ettefulgt av innsending av informasjon til oss som viser at du har samtykket, vil for oss bli tolket som at du har gitt ditt samtykke.

Elektronisk Forpost Norge vil ta alle rimelige forbehold for å sikre at dine data blir behandlet sikkert og i henhold med denne personvernerklæringen, og at personopplysninger ikke vil bli overført til noen annen organisasjon eller noe annet land med mindre det foreligger adekvat kontrollmekanismer, inkludet sikring av dine data og dine personopplysninger.

Videreformidling av data

Juridiske betingelser

Elektronisk Forpost Norge kan i noen tilfeller videreformidle dine personlige opplysninger hvis en slik videreformidling er nødvendig for å:

Datasikkerhet

Det er viktg for oss å sikre dine data, men vi gjør oppmerksom på at ingen teknikk for overføring av data over internettet, og ingen metode for elektronisk lagring er 100% sikker. Vi tilstreber å bruke kommersielt akseptable teknikker for å sikre dine data, men vi kan ikke garantere absolutt sikkerhet.

Tjenestetilbydere

Vi kan bestemme for å bruke tredjeparter og individer for å produsere vår tjeneste på vegne av oss, til å hjelpe oss med å finne ut hvordan tjenesten blir brukt. Disse tredjepartene vil ha til gang til dine personlige data kun for å utføre disse oppgavene på vegne av oss, og er forpliktet til å ikke videreformidle disse dataene for noe formål.

Lenker til andre sider

Vår tjeneste kan inneholde linker til andre tjenester som ikke er drevet av oss. Dersom du klikker på en tredjeparts-link, vil du bli omdirigert til den tredjepartens side. Vi vil innstendig oppfordre deg til å sette deg inn i personvernerklæringen for hver side du besøker.

Vi har ingen kontroll over, og tar ikke noe ansvar for innhold, personvernerklæringer eller praksiser for noen tredjepartsjenester

Barns personvern

Vår tjeneste skal ikke brukes av personer under seksten år, her omtalt som "barn", med mindre de har fått tillatelse av foresatte.

Vi vil ikke med vilje samle inn informasjon fra noen under seksten år uten samtykke. Dersom du er foreldre, foresatt eller verge eller er kjent med at dine barn har gitt personopplysninger til oss ber vi deg om å kontakte oss. Hvis vi blir gjort kjent med at vi har samlet inn personopplysninger om barn uten samtykke fra foreldre eller verge, vil vi ta steg for å fjerne denne informasjonen fra våre tjenere.

Endringer til denne personvernerklæringen

Fra tid til annen kan det hende at vi vi vil endre denne personvernerklæringen. Vi vil informere deg om endringer på denne siden..

Vi vil informere deg via epost eller en tydelig melding på vår tjeneste i forkant av at endringen blir aktiv, og vi vil oppdatere "gyldig siden" på toppen av denne personvernerklæringen.

Vi vil oppfordre deg til å se over denne personvernerklæringen med jevne mellomrom. Endringer i denner personverneklæringen er gyldige når de blir gjort tilgjengelige fra denne siden.

Kontakt oss

Databehandlingsansvarlig

Som en personvernvennlig organisasjon har EFN en databehandlingsansvarlig til tross for at vi ikke trenger det. Du kan til enhver tid finne vår databehandlingsansvarlige her: Databehandlingsansvarlig

Øvrige henvendelser

Dersom du har noen spørsmål i hører vi gjerne fra deg. Ta kontakt: