efn-listen -- EFNs fritt tilgjengelige e-postliste

 

Om efn-listen

EFN arbeider for dine borgerrettigheter i IT-samfunnet, for
nettverks- og delingskultur, personvern og frihet fra overvåkning,
åpne standarder, brukerstyrt programvare, retten til å kopiere, og
styrking av det digitale sivilsamfunnet, m.m.

EFN-listen er en epostliste og er EFNs eldste forum. En Internett
epostliste er en form for elektronisk konferanse eller
gruppekommunikasjon der meldinger distribueres til hver av
deltakerne (abonnentene). Den enkelte må selv melde seg på som
abonnent og da kommer meldingene fra listen i hans eller hennes
personlige Internett-postboks (samme prinsipp som en
abonnementsavis).

Foruten å diskutere ting, samt spørsmål og svar, bidrar også mange
på listen med å produsere og finpusse dokumenter (artikler,
høringsuttalelser, pressemeldinger o.l.), og dette er noe vi
stadig trenger flere bidrag til.

Hvis du hører om aktuelle saker som EFN bør gripe tak i, er
efn-listen et bra sted å poste informasjon eller spørsmål om
sakene. For å poste til listen, send din melding til adressen
efn-listen@efn.no. Da blir meldingen din distribuert til alle
abonnentene på efn-listen.

Det er mulig å stå på postlisten uten å motta epost fra den (dette
gir tilgang til webarkivet av listen og adgang til å poste til
listen). Les om dette alternativet her:
https://mailman.efn.no/cgi-bin/mailman/listinfo/efn-listen .
Dette kan være aktuelt f.eks. når du er på ferie eller hvis du
synes det blir for mye epost. Eller dersom du ønsker å lese
meldingene via web istedenfor via epost. Eller dersom du har
flere epostadresser og ønsker å kunne poste til efn-listen fra
alle, samtidig som du ønsker å motta liste-eposten kun til én
av dem.

Les mer, og få tips, spørsmål og svar om deltakelse på efn-listen
her: https://mailman.efn.no/cgi-bin/mailman/listinfo/efn-listen.

Et gammelt dokument med mye historikk om efn-listen finner
du på nettadressen nedenfor. Det inneholder også noen tips
om bruk av epostliste og web-arkiv, men merk at mange
lenker og annet i dokumentet er utdatert:
https://old.efn.no/efn-listen.html#1

For å se arkivet over eposter sendt til denne listen, gå inn på efn-listen Arkivet. (Arkivet er kun tilgjengelig for medlemmer av listen.)

Hvordan bruke epostlisten efn-listen
For å sende en epost til alle på listen, send den til efn-listen@mailman.efn.no.

Du kan melde deg på listen, eller endre innstillingene for ditt medlemsskap på listen nedenfor:

Melde deg på efn-listen

Du kan melde deg på efn-listen ved å fylle ut nødvendig informasjon nedenfor. Du vil motta en epost som ber deg bekrefte dette, slik at ikke andre skal kunne melde deg på listen mot din vilje. Dette er en skjult liste, som betyr at en liste over epostlistens medlemmer kun er tilgjengelig for listeadministratoren.

  Din epostadresse:  
  Navn (valgfritt):  
  Du kan skrive et passord i følgende felter. Dette gir en svak sikkerhet, men forhindrer at andre får tilgang til dine innstillinger. Ikke bruk et verdifullt passord, for passordet kan bli sendt til deg i klartekst via epost.

  Dersom du ikke skriver noe passord, vil du automatisk få tildelt et passord. Det vil bli sendt til deg så snart du har bekreftet din påmelding. Du kan senere be om å få passordet tilsendt, eller endre det.
  Ønsket passord:  
  Ønsket passord en gang til:  
  Velg språk for meldinger:  
  Vil du benytte sammendrag-modus? Nei Ja
Medlemmer av efn-listen
(Listen over medlemmer er kun tilgjengelig for listens administrator.)

Skriv inn administratoradresse og passord for å se listen over medlemmer:

Administratoradresse: Passord:   

For å endre dine personlige innstillinger for listen (f.eks. leveringsmodus, få tilsendt/endre passord, eller melde deg ut av listen efn-listen), skriv inn din epostadresse:

Dersom du lar feltet stå tomt, vil du bli spurt om epostadressen din


Epostlisten efn-listen administreres av efn-listen-owner at mailman.efn.no
Administrativ side for efn-listen (krever innlogging)
Liste over alle epostlister på mailman.efn.no

Delivered by Mailman
version 2.1.29
Programmert i Python GNU's Not Unix Debian Powered